Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
zmluvy 2018 Vytlačiť E-mail

 

podpísané zverejnené Január
4.1.2018 4.1.2018 Kúpna zmluva - Humajova, Šinko pdf
28.12.2018 5.1.2018 Nájomná zmluva - Mgr. Šujanová Lucia, Zibura Ľuboslav pdf
14.12.2017 22.1.2018 Záložná zmluva pdf
22.1.2018 23.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie pdf
23.1.2018 24.1.2018 Zmluva o nájme hrobového miesta pdf
Február
1.2.2018 1.2.2018 Zmluva o poskytovaní služieb pdf
1.2.2018 1.2.2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov pdf
1.2.2018 4.2.2018 Zmluva o diele - technologický servis pre ČOV pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - MADAMED,s.r.o. pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - p. Greschnerová Kararína - KETY pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - S-COSMETISC, s.r.o. pdf
1.1.2018 4.2.2018 Nájomná zmluva - p. Adam Laco pdf
1.1.2018 9.2.2018 Zmluva o prenájme pozemku - JaroslavŠtrbík - ALFA TRADING pdf
Marec
28.12.2017 7.3.2018 Nájomná zmluva - Obec Nedožery - Brezany pdf
26.1.2018 7.3.2018 Hromadná licenčná zmluva SOZA - Obecná zabíjačka pdf
1.1.2018 21.3.2018 Nájomná zmluva - p. Jana Kiabová pdf
Apríl
6.4.2018 6.4.2018 Dodatok ku kúpnej zmluve p. Humajová pdf
26.3.2018 13.4.2018 Nájomná zmluva - R. Kružlic, L. Kružlicová pdf
17.4.2018 23.4.2018 Kúpna zmluva - p. Grom, rod. Grom pdf
20.4.2018 23.4.2018 Zmluva o výpožičke podperných bodov pdf
20.4.2018 23.4.2018 Dohoda  o spolupráci pdf
26.4.2018 26.4.2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe pdf
Máj
16.5.2018 29.5.2018 Zmluva o dielo - TECHEM spol. s r.o. pdf
26.3.2018 29.5.2018
Nájomná zmluva - Ž. Zbiňovcová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Z. Kočišová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - S. Duchoňová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - R. Lenhart, M. Lenhartová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - P. Mazánik, I. Mazániková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Ľahký, S. Ľahká pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Krebes pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - M. Dobrota, Mgr. M. Dobrotová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - J. Kubačka, M. Kubačková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Ing. R. Solnica pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - I. Molnár, M. Molnárová pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - Bc. S. Kmotorková pdf
26.3.2018 29.5.2018 Nájomná zmluva - A. Tonhauzerová, P. Tonhauzer pdf

29.5.2018 Dohoda o zabezpečení realizácie praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách pdf
22.5.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo - prístavba spevnených plôch hasičskej zborjnice pdf
30.4.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo - rekonštrukcia schodiska pdf
Jún
24.5.2018 1.6.2018 Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov pdf
24.5.2018 1.6.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci pdf
7.6.2018 10.6.2018 ZMLUVA č. 58 042 o poskytnutí dotácie pdf
4.6.2018 10.6.2018 Mandátna zmluva - prístavba spevnených plôch pdf
8.6.2018 19.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie Tenisový klub Raketa pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A8691938 pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A8691864 pdf
11.6.2018 19.6.2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaná verejných služieb A0053983 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088145 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088144 pdf
23.5.2018 23.6.2018 Zmluva o pripojení zariadenia 4300088143 pdf
15.5.2018 23.6.2018 Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pdf
Júl
20.6.2018 1.7.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny pdf
25.5.2018 2.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom pdf
15.6.2018 2.7.2018 Zmlvua o dielo - modernizácia verejného osvetlenia pdf
26.6.2018 13.7.2018 Servisná zmluva - VELCON spol. s r.o. pdf
25.5.2018 18.7.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - TECHEM spol. s r.o. pdf
19.7.2018 25.7.2018 Zmluva o spolupráci - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pdf
26.6.2018 29.7.2018 Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluve č. Z201826307_Z pdf
August
24.7.2018 13.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka cirkev pdf
16.7.2018 13.8.2018 Zmluva o spracovaní podkladov k verejnému obstarávaniu pdf
13.8.2018 27.8.2018 Zmluva o vykonanie diela - Hodová zábava pdf
25.5.2018 27.8.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom- Ferdinan Žigo pdf
10.6.2018 27.8.2018 Zmluva na systémovú podporu a poskytovanie konzultačných služieb pdf
September
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - S. Mesiariková, M. Mesiarik pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - S. Flimel pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - R. Urík, L. Uríková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - R. Maurer, M. Maurerová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - Mgr. L. Ulbrik, Mgr. Z. Ulbriková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Horniaková, P. Horniak pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Hanuska pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Gandel, A. Gandelová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - J. Kudolány, E. Kudolányová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - J. Hanzel pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - Ing. T. Bahulová, J. Bahula pdf
27.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - G. Vavrová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - E. Búliková pdf
27.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Remeníková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Nedeľková pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - D. Gandel, M. Gandelová pdf
28.8.2018 5.9.2018 Nájomná zmluva - M. Lajčiak, Bc. M. Lajčiaková pdf
28.8.2018 5.9.2018
Nájomná zmluva - P. Vážan, J. Kmeťová pdf
28.6.2018 8.9.2018 Nájomná zmluva - J. Dadová pdf
13.8.2018 10.9.2018 Zmluva o dielo - REMO, spol. s r.o. pdf
23.8.2018 13.9.2018 Zmluva o dielo - TAXing. s.r.o. pdf
Október
28.09.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - M.Lehotská, D.Randziak pdf
1.10.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - L. Kováčová, M. Klopan pdf
1.10.2018 1.10.2018 Nájomná zmluva - M. Bartková, B. Bartková pdf
28.09.2018 1.10.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva pdf
30.09.2018 4.10.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov - GVK & Ac, spol. s r.o. pdf
4.10.2018 8.10.2018 Zmluva o spolupráci - Regionálne centrum v Prievidzi pdf
20.9.2018 12.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pdf
11.10.2018
23.10.2018 Poistná zmluva - Generali Poisťovňa, a.s. pdf
4.10.2018 25.10.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - mesto Prievidza pdf
26.10.2018 26.10.2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kinet s.r.o. pdf
November
28.9.2018 6.11.2018 Nájomná zmluva - D. Babiarová pdf
6.11.2018 6.11.2018 Zmluva o dielo - OSP, a.s., Obchod.Stavebníctvo.Podnikanie Prievidza pdf
23.10.2018 8.11.2018 Zmluva o vykonaní diela - spev na podujatiach pdf
Verzia 1.5.25 Nedožery-Brezany# Title Published Front Page Poradie Save Order Vstupná úroveň Section kategória Autor Dátum Zobrazení ID

1 zmluvy 2015 Published Nie Presun dole Public

Administrator 08.01.14 1377 233
2 zmluvy 2014 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 08.01.14 2147 205
3 Zmluvy 2013 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 01.01.13 2642 176
4 Zmluvy 2012 Published Nie Presun hore Presun dole Public

Administrator 09.01.12 3005 131
5 Zmluvy 2011 Published Nie Presun hore Public

Administrator 09.02.11 5496 87
Čaká Published, but is Čaká | Viditeľné Published and is Aktuálny | Ukončené Published, but has Expirované | Ukončené Nepublikované | Archivované Archivované
Kliknite na ikonu na prepnutie pozície.
 

Súbory cookies nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Pre viac informácií o cookies kliknite tu.

Akceptujem cookies na tejto stránke