Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluva pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balíček pdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o poskytovaní verejných služieb pdf

Zmluva o vykonanie diela - Jozef Pekár pdf

Pravna služba Obec Nedožery-Brezany pdf

Zmluva o spracovávaní miezd pdf

Zmluva o spracovaní osobných údajov pdf

Zmluva o prenájme pozemku pdf

Nájomná zmluva Kanianka pdf

Dohoda UPSVAR pdf

Nájomná zmluva pdf

Zmluva o poskytnutí dotácií pdf

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papiera pdf

Zmluva o dotácií pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zrušenie predkupného práva pdf

Zmluva na akciu noc muzeií a gelérií pdf

Dodatok k zmluve č. 1 - požiarna zbrojnica pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ľudový jarmok pod Vŕbičkami pdf

Zrušenie predkúpneho práva
pdf

Nájomná zmluva - Miháliková pdf

Zmluva o dotácií  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Richter  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hruška pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Dado pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Brída pdf

Dodatok k zmluve T+T  pdf

Nájomna zmluva Kanianka  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Kurina pdf

Nájomná zmluvy - Adamcová pdf
Nájomná zmluvy - Čicmancová
pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia  pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia pdf

Zmluva o dielo - hodová zábava pdf


Zmluva o dodávke plynu  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Boteková  pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková, Kochan pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Lehotská, Randziak pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hanko pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Čertíková, Čertík pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie pdf

Zmluva - pasport cintorína
pdf

Zmluva - o spracúvaní osobných údajov
pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf

Zmluva viacúčelové ihrisko pdf

Zmluva - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce - zverejnená dňa 18.10.2019
pdf

Zberné suroviny Žilina - Zmluva pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - posilňovňa zverejnené 5.11.2019 pdf

Dohoda-hydrologická sieť pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi pdf


Zmluva o aktualizácií programov pdf

Zmluva o prenájme pozemku pdf

Dohoda - Aktivačná činnosť pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Matiašková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Gulík pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA Hanuska-Cígerová pdf

D1 - Zmluva_o_výpožičke Nedožery-Brezany pdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení Družstevná pdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení V.B. Nedožerského pdf

Zmluva o spracovanie miezd pdf

Kúpna zmluvapdf

Zmluva Telecom001 pdf

Zmluva - Energie 2 pdf

NZ - Laco pdf

NZ - Kittelová pdf

NZ - KINET pdf

NZ - INSPIRA pdf

NZ - HEBI VITAL pdf

NZ - Greschnerová pdf

NZ - Ados Szibillová pdf

Zmluva zber odpadu pdf

NZ -Medium Med pdf

NZ -Majeríková pdf

NZ - Urbár Brezany pdf

NZ - Turčan pdf

NZ - Terrytex pdf

NZ - Luprichová Mária pdf

NZ - LSP Žiar pdf

Zmluva SSD pdf

PZ_na_§12 pdf

PZ_na_§10 pdf

NZ-Karáseková2 pdf

Kúpna zmluva IKT vybavenie - účinná 31.1.2020pdf

Kúpna zmluva školský nábytok - účinná 31.1.2020 pdf

Energie 2 - dodatok 001 pdf

Zmluva o výpožičke - IVECO CAS 15 pdf

Zmluva kopírka  pdf

Zmluva dotácia OZ Teofil pdf

NZ-Letotská, Randziak pdf

Zmluva právne služby pdf

Zmluva účtovníctvo pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie TJ družstevník pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie  pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie  pdf

NZ-Ďurišová, Hrdýpdf

Zmluva - didaktické pomôcky špeciálna účebňa zverejnena 3.4.2020  pdf

Zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC pdf

Zmluva o dielo pdf

HNM zmluva o výpožičke pdf

Príkazná zmluva Poruba-Nedožery-Brezany pdf

Zmluva o audite pdf

Nájomná zmluva Poruba pdf

Zmluva - stavebné úpravy kultúrno spoločenskej miestnosti zverejnená 26.6.2020  pdf

Zmluva o dielo pdf

Nájomná zmluva pdf

Zmluva o inzercii pdf

Zmluva o vykonávaní bezpečnostnotechnickej služby pdf

Zmluva o dotácií pdf

Poistná zmluva pdf

Nájomná zmluva-Humaj, Humajová pdf

Nájomná zmluva - Škultétyovápdf

Nájomná zmluva-Bartošová pdf

Zmluva software pdf

NZ_Mihokpdf

NZ_Sojkovápdf

NZ_Súlovskápdf

NZ_Šimopdf

NZ_Valovičpdf

NZ_Vážanpdf

NZ_Leitmanpdf

NZ_Lehotskápdf

NZ_Greschnerpdf

NZ_Boškovápdf

NZ_Reginapdf

NZ_Hassanpdf

Nájomna zmluva Kanianka pdf

Zmluva výmena obrubníkov pdf

Zmluva strecha - dohoda o ukončení pdf

Zmluva strecha pdf

Zmluva cesta Kopaničky pdf

Zmluva jedlé olejepdf

Zmluva štrky pdf

Dodatok k zmluve právne služby  pdf

Zmluva Orange pdf

Zmluva Orange pdf

Zmluva Orange pdf

Šimo E.PDFpdf

Sloboda, Riljaková pdf

Leitman Ipdf

Kubačnýpdf

Valachová, Paulíkpdf

Jankov, Jankovovápdf

Šimko, Gulášovápdf

Weindlingpdf

Solárpdf

Klopanovápdf

Gurínpdf

Dudáš, Dudášovápdf

Balberčákovápdf

Ľahkýpdf

Šimovápdf

Szunyogovápdf

Kyselovápdf

Vojtkopdf

Zmluva prenájom pdf

Zmluva o výpožičke_ŠUpdf

Zmluva upratovacie služby pdf

Zmluva prevádzka knižnice pdf

Zberný dvor pdf

Zmluva BRKO pdf

Zmluva zber odpadu pdf

Zmluva štrky pdf

Zmluva elektrina pdf

Zmluva NsP Prievidza pdf

Dodatok č.1_NsP Prievidza pdf

Zmluva pozemok pdf

Zmluva o inzercipdf

Kúpna zmluva pdf

Zmluva na audit pdf

Dodatok právne služby pdf

Nebezpečný odpad pdf

Greschnerová nájomná zmluva pdf

Terrytex nájomná zmluva pdf

Zmluva StVPS pdf

TSK-dodatokpdf

Zmluva o dotácií TJ Družstevník pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Teofil pdf

Kúpna zmluva StVPSpdf

Zmluva - veľké ihrisko pdf

Zmluva Orange pdf

Dodatok č. 2_NsP Prievidza pdf

NZ_Kubačka pdf

Zmluva o predaji pozemku pdf

Zmluva zastávky pdf

Zámenná zmluva pozemokpdf

Zmluva o poskytnutí príspevku pdf

Zmluva o prenájme pdf

Duchoňová pdf

Kmotorková pdf

Lenhart, Lenhartová pdf

Mazánik, Mazániková pdf

Molnár, Molnárová pdf

Solnica, Fašianková pdf

Tonhauzer, Tonahuzerová pdf

NZ_Krebes  pdf

NZ_Kočišová pdf

NZ_ŠKultéty pdf

Rekonštrukcia ciest pdf

Zmluva o zriadení vecného bremenapdf

Rekonštrukcia cesty - dodatok pdf