Domáce koláčiky zdravotníkom

Domáce koláčiky zdravotníkom
10.2.2022 sme boli odovzdať domáce koláčiky a osobne sa poďakovať našim zdravotníkom v Bojnickej nemocnici za mimoriadne náročnú a obetavú prácu, ktorú odvádzajú pre nás všetkých v čase pandémie a nielen počas nej.

Koláčiky, ktoré sme priniesli, napiekli naše ženičky z klubu dôchodcov, za čo im ďakujeme.

Veľká vďaka patrí pani Evke Pekárovej, Janke Hankovej, Blanke Hromadovej, Vierke Čičmancovej, Marienke Mendelovej, Ľudmilke Mokrej, Gabike Priehodovej a Jožke Priehodovej.

Ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Petrovi Glatzovi za srdečné prijatie.