Zber odpadu

Zber odpadu
Image
Vážení spoluobčania,
od 1. januára 2023 dochádza k zmene zberu komunálneho odpadu. Frekvencia zberu pre domácnosti v rodinných domoch sa upravuje na 1 krát za 2 týždne.
Frekvencia zberu pre bytové domy je 1 krát za týždeň.