TIESŇOVÉ ČÍSLA:

112 - Integrovaný záchranný systém

150 - Hasiči

155 - Rýchla zdravotná pomoc

158 - Polícia

18 155 - Letecká záchranná služba

18 300 - Horská záchranná služba

0850 111 313 - Linka záchranyHLÁSENIE PORÚCH:

0850 111 234 - Voda

0850 111 727 - Plyn

0800 159 000 - Elektrika

046/546 40 20 - KINET s.r.o. - káblová televíziaDISTRIBÚCIA SPP, a.s.
Zákaznícka linka pre pripájanie k distribučnej sieti
0850 269 269
k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Zákazníci budú informovaní o všetkých náležitostiach spojených s plynofikáciou svojej nehnuteľnosti alebo s predpokladanou technickou zmenou na existujúcom odbernom plynárenskom zariadení.
Na zákaznícku linku je možné sa obrátiť aj v prípade žiadateľov o stavebné povolenie.