PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Eva Hromadová

Lucia Lacko Blahová

Marek Petic

Ing. Monika Šimová

Mgr. Petronela Šovčíková

Mgr. Lucia Šujanová

Mgr. Martin Vavro

 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2019

(Zasadnutie obecnej rady sa uskutoční 7 dní pred plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva)

 
Rokovací poriadok OZ
Dodatok č. 1 2012 k Rokovaciemu poriadku OZ
Zásady odmeňovania samosprávy