PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Eva Hromadová

Lucia Lacko Blahová

Monika Lenhartová

Marek Petic

Ing. Monika Šimová

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

Mgr. Lucia Ziburová

Mgr. Martin Vavro

 

 

 

 
Rokovací poriadok OZ
Zásady odmeňovania samosprávy

 

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nedožeroch-Brezanoch pre rok 2020


12. marca 2020 o 17:00 hod. (štvrtok)
11. júna 2020 o 17:00 hod. (štvrtok)
27. augusta 2020 o 17:00 hod. (štvrtok)
05. novembra 2020 o 17:00 hod. (štvrtok)
17. decembra 2019 o 17:00 hod. (štvrtok)

"V odôvodnených prípadoch je zmena termínu a času vyhradená.“