Rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do jednotlivých komisií

Komisia finančná, sociálnych vecí a bytová:

Predseda:Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

Členovia komisie – poslanci - Ing. Michal Hanuska, Monika Lenhartová, Ing. Peter Mokrý

Členovia komisie – z radov občanov - PhDr. Ján Beňadik, PhD., Boris Kochan, Bc. Jana KlopanováKomisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva:

Predseda: Ing. Michal Hanuska

Členovia komisie - poslanci - Ing. Peter Klopček, Marek Petic

Členovia komisie – z radov občanov - Ing. Michal HromadaKomisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku:

Predseda: Marek Měrka

Členovia komisie – poslanci - Ing. Peter Klopček, Mgr. Lucia Ziburová

Členovia komisie – z radov občanov - Peter Paulík


Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže:

Predseda: Mgr. Lucia Ziburová

Členovia komisie – poslanci - Monika Lenhartová, Marek Petic, Mgr., Bc. Martin Vavro

Členovia komisie – z radov občanov - Lucia Lacko Blahová, Silvia Paulíková, Eva PekárováKomisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Monika Lenhartová

Členovia komisie – poslanci - Ing. Peter Klopček, Mgr. Petronela Šovčíková, PhD., Mgr., Bc. Martin Vavro