Rozdelenie poslancov obecného zastupiteľstva do jednotlivých komisií

Komisia finančná, sociálnych vecí a bytová:

Predseda:Mgr. Petronela Šovčíková

Členovia komisie – poslanci - Monika Lenhartová

Členovia komisie – z radov občanov - Bc. Jana Klopanová, Ing. Monika Pekárová, PhD.Komisia výstavby a územného plánovania, pôdneho, lesného a vodného hospodárstva:

Predseda: Marek Petic

Členovia komisie - poslanci - PhDr. Ján Beňadik, PhD.

Členovia komisie – z radov občanov - Ing. Michal HromadaKomisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku:

Predseda: Ing. Monika Šimová

Členovia komisie – poslanci - Eva Hromadová, Mgr. Martin Vavro


Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry, športu a mládeže:

Predseda: Mgr. Lucia Šujanová 

Členovia komisie – poslanci - Lucia Lacko Blahová, Monika Lenhartová, Mgr. Martin Vavro

Členovia komisie – z radov občanov - Eva Pekárová, Róbert SolárKomisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Lucia Lacko Blahová  

Členovia komisie – poslanci - Ing. Monika Šimová,  Mgr. Petronela Šovčíková