Detský folklórny súbor Briezka Hravosť a pohybové vlastnosti detí sa stali podnetom pre založenie detského folklórneho súboru. Učiteľky miestnej základnej školy Mgr. Viera Čavojská, Eva Kucharovičová a Mgr. Albína Cmarková ( doprovod na harmoniku) zhromaždili v roku 2000 skupinu detí, s ktorými pripravili prvé folklórne vystúpenie.
Názov detského folklórneho súboru je Briezka, čo je pomenovanie časti obce, kde sa nachádza škola, okolo ktorej sú vysadené brezy. V súbore sa vystriedali desiatky detí od 1 po 6 ročník z miestnej školy. V repertoári súboru dominujú témy hier a zvyky z obradového folklóru. Vystúpenia Na lúke, Na remeslá, Na jarmoku, Malé tanečníčky, Vianočné koledy sa stali súčasťou kultúrnych podujatí nielen v obci, ale prezentovali ich aj na prehliadkach detského folklóru. Pravidelne sa podieľame na kultúrnom živote v našej obci a to pri vynášaní Moreny, stavaní Mája, vystúpenie ku Dňu matiek ako aj vianočnom programe. Vystupujeme v programe Hornonitrianských folklórnych slávností a na Dni detského folklóru obcí Pravnianskej doliny.
V súčasnosti pôsobí DFS pod vedením Mgr. Lucie Šujanovej a Ľubky Novákovej.

Deň detského folklóru Hornonitria 16.2. 2020

Image

Hornonitrianske folklórne slávností

Image

Vítanie jari

Image

Deň detského folklóru 2019 - Poruba

Image