Rozdelenie pracovných obvodov poslancov OZ

 

 

Pracovný obvod

 

V. B. Nedožerského

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

Budovateľská, Kamenný chodníček

Marek Petic

Kukučínova, 4. apríla, Komenského

Mgr. Bc. Martin Vavro

Kpt. Nálepku, Družstevná, Sládkovičova

Mgr. Lucia Ziburová

Družby, T. Hromadu

Monika Lenhartová

Žiarska, F. Hečku, M. Rázusa

Ing. Peter Klopček

Brezianska, Mladých

Marek Mĕrka

Hviezdoslavova

Ing. Michal Hanuska

Partizánska, Kopaničky, Tajovského, Jilemnického, Štúrova

Ing. Peter Mokrý