Rozdelenie pracovných obvodov poslancov OZ na volebné obdobie 2019 - 2022

 

 

Poradové číslo

Obvod podľa ulíc

Poslanec

1.

Družstevná, Sládkovičova, T. Hromadu

Lucia Lacko Blahová

2.

Komenského

Mgr. Martin Vavro

3.

Budovateľská, Kamenný chodníček

Marek Petic

4.

Mladých, M. Rázusa, F. Hečku, Brezianska, Žiarska

Mgr. Lucia Ziburová

5.

Tajovského, Štúrová, kpt. Nálepku, Kopaničky, Jilemnického

PhDr.Ján Beňadik,PhD.

6.

Hviezdoslavov, Partizánska

Eva Hromadová

7.

4. apríla, Kukučínova

Ing. Monika Šimová

8.

V. B. Nedožerského

Mgr. Petronela Šovčíková, PhD.

9.

Družby, SO1, S02, SO3,SO4

Monika Lenhartová