Erb obce Nedožery-Brezany

Erb obce s nápisom  

Vlajka obce Pečať obce

Erb a vlajka

V červenom štíte na modrej pažiti striebornoodetá zlatokorunovaná, vľavo kráčajúca kráľovná – sv. Helena – držiaca pred sebou veľký zlatý kríž a striebornú doľava smerujúcu kopiju, za ňou malý brezový strom.

Vlajka má päť pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, žltej, bielej, modrej a červenej. Pomer strán je 2 : 3 a je ukončená dvoma zástrihmi do tretiny Pri starých obciach je pravidlom, že si za obecný symbol volia cirkevný motív- patróna farského kostola.

V Nedožeroch kostol nemali a preto miestni obyvatelia využívali kostol sv. Heleny v susedných Brezanoch, ktorý vznikol krátko pred rokom 1409. Podľa zachovaných prameňov si obidve obce v 16. storočí naraz u jedného kovorytca objednali dve obecné pečatidlá. Obidve mali za symbol sv. Helenu, teda používali rovnaký znak. Sv. Helena podľa legendy drží v ruke Kristov kríž, ktorý sama našla a kopiju, ktorou bol prebodnutý bok Krista.

V oblasti symboliky sú Nedožery–Brezany výnimočné. Keďže obidve obce – celkom neobvykle – používali rovnaký symbol, zlúčená obec môže oprávnene používať jeden a ten istý znak ako obecný erb.