Pozvánka.

Urbár Brezany pozemkové spoločenstvo pozýva podielnikov na 30. Valné zhromaždenie Urbáru Brezany

Urbár Brezany pdf