Pozvánka.

 

30. Valné zhromaždenie Urbáru Brezany je zrušené z dôvodu prevencie pred koronavírusom. Nový termín bude oznámený prostredníctvom nových pozvánok.