Adresa

Obec Nedožery-Brezany
Družstevná 367/1
972 12 Nedožery-Brezany
IČO: 00318302
DIČ: 2021162737

Email: info @ nedozery-brezany.sk

Silvia Paulíková

pokladnica
daň z nehnuteľností
daň za psa
daň za ubytovanie
miestny poplatok za KO a DSO
výherné a nevýherné hracie prístroje
majetok obce
Telefón: +421 46 54 85 535
paulikova@nedozery-brezany.sk

Jana Klopanová

správa bytových domov
opatrovateľská služba
Telefón: +421 46 54 85 120
klopanova@nedozery-brezany.sk

Daniela Zbiňovcová

matričná agenda
evidencia obyvateľov
osvedčovanie listín a podpisov na listinách
stavebné konanie
evidencia hrobových miest a nájomných zmlúv na hrobové miesta
Telefón: +421 46 54 85 380
daniela.zbinovcova@nedozery-brezany.sk