Dodatok č.3 - sadové úpravy  - zverejnené 3.1.2022

Zmluva Orange  zverejnené 14.1.2022

Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl  zverejnené 31.1.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov SZUŠ  zverejnené 31.1.2022

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb_ORANGE  zverejnené 3.2.2022

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb_ORANGE  zverejnené 3.2.2022

Auditorské služby  zverejnené 7.2.2022

Zmluva o dielo  zverejnené 13.2.2022

Nájomná zmluva  zverejnená 18.2.2022

Dodatok k zmluve  zverejnená 28.2.2022

Zmluva - ihrisko rodinka  zverejnené 9.3.2022

Zmluva dotácia Teofil   zverejnené 29.3.2022

Zmluva o dotácií   zverejnené 30.3.2022

Nájomná zmluva dodatok  zverejnené 30.3.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie_TJ Družstevník   zverejnené 20.6.2022

Zverejňovanie zmluv od 1.4.2022 na https://www.crz.gov.sk