Miestna ľudová knižnica

Miestna ľudová knižnica je zariadením Obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch. Zabezpečuje prístup k literatúre a informáciám obyvateľom obce. Zariadenie a knižný fond slúžia všetkým používateľom.

 

Knižnica poskytuje tieto služby:

a)      absenčné výpožičné služby (požičiavanie literatúry mimo knižnice)

b)      prezenčné výpožičné služby (sprístupňovanie literatúry v rámci priestorov knižnice)

 

Základné výpožičné služby poskytuje knižnica bezplatne. Čitateľom knižnice sa môže stať každý, kto má trvalé, alebo prechodné bydlisko v mieste knižnice. Zaregistrovaný člen knižnice obdrží čitateľský preukaz a svojim podpisom potvrdí evidenčný list čitateľa. V knižnici okrem výpožičiek môžu členovia (i ostatní občania) využiť PC(internet, kopírka) za stanovený poplatok.

 

Otváracie hodiny v MĽK:

Pondelok    8.00-10.00          14.00 – 17.00

Piatok        8.00-10.00          14.00 – 17.00

 

 

Členský príspevok

dospelí –3 €

študenti a žiaci – 2€

 

Využitie internetu: člen MĽK – bezplatne po dobu 30 min.

ostatní – poplatok 0,5€ /30 min.

 

Ocenenie monografie obce Nedožery-Brezany

V siedmom ročníku celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu či ďalšie knihy o obciach a mestách výborne obstála publikácia obce Nedožery-Brezany.

V kategórii populárno–textovo–obrazová monografia získala spomedzi 58 monografií prvé miesto. Porotu zaujala snaha o komplexnosť, kombináciu textu s fotografiami - aj dobovými, v reprezentatívnej publikácii. Ocenila, že neobsahuje subjektívne hodnotenia, ale je sústredená na fakty.

Vysoko tiež bolo hodnotené, že išlo o kombináciu textov od neprofesionálnych autorov a odborníkov.

Starosta obce Nedožery-Brezany Martin Mokrý a poslankyňa obecného zastupiteľstva Eva Kucharovičová prevzali ocenenie na slávnosti v Martine.

Prvá monografia obce Nedožery-Brezany bola uvedená do života koncom roka 2011. Obsahuje desať kapitol a textami do nej prispelo devätnásť autorov. O fotografie sa postaral Lukáš Grešner, o preklad Zuzana Gašparovičová.

 

 

Ročný výkaz za rok 2018  pdf