Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany

 

Členovia výboru MO MS na rok 2017 – 2020

Šimová Bibiána - predsedníčka MO MS
Čavojský Vasil, Ing. - pokladník MO MS
Koščová Beata, Ing. - tajomníčka MO MS
Šimová Monika, Ing. - kronikárka
Hromadová Eliška - členka výboru
Mokrá Lenka - členka výboru
Šujanová Lucia, Mgr. - členka výboru

 

RK pri MO MS  na rok 2017 – 2020

Hubinová Anna - predsedníčka RK
Kucharovičová Eva - členka RK
Čmelová Marcela - členka RK
 
 

Album s názvom - Výstava krojov zo zbierky pani Bibiány Krpelanovej pri príležitosti Hodových slávností v našej obci – august 2019.

V sobotu 30.5.2020 sme po dohode s pánom Humajom z urbáru vysadili približne 10 ks krútených vŕb v Areáli Pod vŕbičkami. Veríme, že sa ujmu a čoskoro nás svojim tieňom budú chrániť pred slnkom na každom podujatí v tomto areáli. Okrem toho sme vyviazali aj mladé výhonky, ktoré vyhnali z už vysadených hlavatých vŕb.