Miestny odbor Matice slovenskej Nedožery-Brezany

 

Členovia výboru MO MS na rok 2017 – 2020

Šimová Bibiána - predsedníčka MO MS
Čavojský Vasil, Ing. - pokladník MO MS
Koščová Beata, Ing. - tajomníčka MO MS
Šimová Monika, Ing. - kronikárka
Hromadová Eliška - členka výboru
Mokrá Lenka - členka výboru
Šujanová Lucia, Mgr. - členka výboru

 

RK pri MO MS  na rok 2017 – 2020

Hubinová Anna - predsedníčka RK
Kucharovičová Eva - členka RK
Čmelová Marcela - členka RK