Oficiálna stránka obce

NEDOŽERY-BREZANY

Hornonitrianska obec Nedožery–Brezany vznikla v roku 1964 zlúčením samostatných dedinských celkov, pomenovanie ktorých vytvára súčasný názov obce. Nedožery – Brezany vo svete preslávil najmä rodák Vavrinec Benedikt – Laurentius Benedictus Nudozierinus (10. 8. 1555 – 4. 6. 1615), ktorý sa narodil v meštianskej rodine. Po štúdiách na partikulárnych školách v Prievidzi a Jihlave pôsobil ako rektor a učiteľ v Moravských Budejoviciach, Uherskom Brode, Prahe, Žatci a v Havlíčkovom Brode.
ÚRADNÁ TABUĽA
DOKUMENTY A TLAČIVÁ
KOMUNÁLNY ODPAD
VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIA
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
STAVEBNÝ A ŠKOLSKÝ ÚRAD

PODNET OD OBČANA

NAHLÁSTE NÁM PROBLÉM VO VAŠOM OKOLÍ

podnet@nedozery-brezany.sk

Zdravotnícke zariadenia v obci

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH
DETSKÝ LEKÁR
ZUBNÁ AMBULANCIA

VZDELÁVANIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V. B. NEDOŽERSKÉHO
MATERSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Inzercia

Image
Informačná pomoc pre dlhodobo chorých a starých ľudí pri ošetrovaní, opatrovaní, vybavovaní kompenzačných príspevkov a pomôcok.

Telefón: 0911 206 526
Adresa: ul. Hviezdoslavova 476/48
Eva Hromadová

ADOS - agentúra domácej opatrovateľskej služby - 0915 725 975

Základné vyšetrovacie metódy -
Odmeranie tlaku krvi, pulzu a teploty, Kontrola glykémie glukomerom, Vyšetrenie moču indikátorovým médiom

Podávanie injekcií a infúzií - Aplikácia liečiva – injekcia, Podanie a sledovanie infúzie

Odbery - Odber krvi, Transport krvi a iného biologického materiálu do laboratória do 10 km

Ošetrovanie -Ošetrenie dekubitu (preležaniny), Vybratie stehov z operačnej rany, Ošetrenie a preväz rany, Ošetrenie stómie s výmenou zberného vrecka, Bandáž dolných končatín, Výmena a starostlivosť o permanentný katéter u ženy, Očistná klyzma, Ošetrenie tracheálnej kanyly

Rehabilitácia a starostlivosť o imobilných pacientov, pacientov po NCPM a pooperačných stavov

Skupinové cvičenia - SM systém, Pylates, Yoga, Fit lopty, Trampolíny, Individuálne cvičenia

Masáže