Oficiálna stránka obce

NEDOŽERY-BREZANY

Hornonitrianska obec Nedožery–Brezany vznikla v roku 1964 zlúčením samostatných dedinských celkov, pomenovanie ktorých vytvára súčasný názov obce. Nedožery – Brezany vo svete preslávil najmä rodák Vavrinec Benedikt – Laurentius Benedictus Nudozierinus (10. 8. 1555 – 4. 6. 1615), ktorý sa narodil v meštianskej rodine. Po štúdiách na partikulárnych školách v Prievidzi a Jihlave pôsobil ako rektor a učiteľ v Moravských Budejoviciach, Uherskom Brode, Prahe, Žatci a v Havlíčkovom Brode.
ÚRADNÁ TABUĽA
DOKUMENTY A TLAČIVÁ
KOMUNÁLNY ODPAD
VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIA
VEREJNÉ VYHLÁŠKY
STAVEBNÝ A ŠKOLSKÝ ÚRAD

OZNAMY OBCE

PODNET OD OBČANA

NAHLÁSTE NÁM PROBLÉM VO VAŠOM OKOLÍ

podnet@nedozery-brezany.sk

Zdravotnícke zariadenia v obci

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH
DETSKÝ LEKÁR
ZUBNÁ AMBULANCIA

VZDELÁVANIE

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V. B. NEDOŽERSKÉHO
MATERSKÁ ŠKOLA
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

PF 2019

Všetko najlepšie do nového roka vám želajú
starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci obecného úradu a predsedovia spoločenských organizácií, ktoré v našej obci pracujú.