Profil verejného obstarávateľa
 
Obec Nedožery-Brezany je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Názov:

Obec Nedožery-Brezany

Sídlo:

Družstevná 367/1, 97212 Nedožery-Brezany

IČO:

00318302

DIČ:

2021162737

Št. zástupca:  

Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce

Číslo účtu:

IBAN SK 26 0200 0000 0000 1842 9382

Telefón:

046/5485100, 0905 823 555

email:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

web:

www.nedozery-brezany.sk