Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 03.01.2020

Predmet zákazky: „Sadové úpravy na zelených plochách na ulici Hviezdoslavova a na ulici Kpt. Nálepku.“Výzva na predkladanie ponúk
word.gif