Image
Image

Prvé kroky pri založení múzea v Nedožeroch–Brezanoch sa spájajú s úsilím vedenia vtedajšieho roľníckeho družstva. Nahromadené pracovné náradie i stroje, ktoré sa pri družstevnom hospodárení používali, plánovali predstavitelia vystaviť v samostatnom objekte. Snaha vybudovať múzeum poľnohospodárstva v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia aj v regióne horného Ponitria však nebola naplnená a odvtedy prešli dlhé dve desiatky rokov. Zástupcovia samosprávy však neopustili túto myšlienku a postupne sa im darilo zhromažďovať predmety, ktoré v minulosti tvorili súčasť každodenného života v obci. Objavovali sa staré odevné súčasti, rozmanité textílie, k nim pribúdali pracovné náradia, zariadenie domácností i staré tlačoviny. Rozhodnutie  o vybudovaní expozície zo zhromaždených artefaktov prišlo v závere roka 2008, v marci 2009 obecné zastupiteľstvo schválilo štatút múzea a už v posledný aprílový deň v roku 2009 predstavili verejnosti jeho expozíciu.


Súčasná expozícia Obecného múzea v Nedožeroch–Brezanoch dostala príznačný názov Zastavenia v čase a v jedenástich tematických celkov prináša poznatky o prírodných danostiach obce i o najdôležitejších medzníkoch dejinného diania. V dvoch častiach – Minulosť v zemi ukrytá a Od pradávnych remeselníkov – sú sústredené poznatky o dokladoch prvého osídlenia obce a jej blízkeho okolia. Z čias nepokojného stredoveku pochádza kostolík sv. Heleny s unikátnymi nástennými maľbami, ktorému je venovaná kapitola V znamení svätej Heleny. Tradíciu hrnčiarskej výroby v časti obce Brezany dokladá časť Poctivé remeslo hrnčiarske. Miesto tu našli mliečniky i hrnce, ale aj najstaršie hrnčiarske artikuly z hornej Nitry z roku 1600, o vydanie ktorých požiadali remeselnícki majstri Bartolomej Hrnčar, Ondrej Kozar, Ondrej i Matej Murin a Ondrej Hrnčar. Časť Napredovanie storočiami prináša výpočet najdôležitejších udalostí od roku 1614, roku vydania urbáru bojnického panstva, v ktorom sú zaznamenané povinnosti obyvateľstva vo vzťahu k zemepánovi. Obdobie od konca 19. storočia, vyvolané nástupom technických vymožeností, sumarizuje časť Čas premien, kde dominujú fakty o školstve, pôsobení členov Divadelno-vzdelávacieho spolku i športovom dianí. Rekonštrukciu tradičného odievania dopĺňajú pracovné náradia i zariadenie interiéru. Osobitnú časť tvoria pamiatky na významných rodákov tejto lokality, z ktorých Vavrinec Benedikt pôsobil ako profesor a dekan Karlovej univerzity. Autori expozície, ktorými sú odborní zamestnanci Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, vytvorili samostatnú časť Pamiatky dávna, v ktorej sa postupne budú prezentovať nové akvizície múzea. Faktografické údaje sústreďuje kapitola Vencami vrchov ovitá  a popri obrazovom materiáli prináša poznatky o prírodných pomeroch lokality a jej blízkeho okolia.


Múzejná expozícia v Nedožeroch–Brezanoch predstavuje zhromaždené unikáty, ojedinelé nálezy, ale aj ostatné na prvý pohľad všedné predmety, ktoré tvorili súčasť každodenného života v minulosti a dnes sa stávajú pamiatkami. Vzniká s podporou obyvateľov a ich nezištné materiálne a finančné príspevky i neoceniteľné rady ostanú navždy zaznamenané.

 

Nová expozícia Ako sa rodilo plátno, vytvorená odborníkmi z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v roku 2018, dokumentuje postup pri spracovaní rastlín s textilným vláknom. A ich premenu na ľanovú či konopnú tkaninu, z ktorej sa šili nielen odevné súčasti pre všetkých členov rodiny, ale hrubé plátno slúžilo aj na zhotovenie textílií, potrebných v domácnosti i pri gazdovaní. Dávno zabudnuté predmety – trlica, hachľa, kolovrat, vreteno, motovidlo, snovadlá i krosná – poslúžia nielen ako prezentačné predmety, ale pri tvorivých aktivitách pomôžu navodiť jasnejšiu predstavu o premene rastlín na užitočné a prepotrebné veci.

 

Obe expozície Obecného múzea v Nedožeroch-Brezanoch, vybudované s nezištnou finančnou i materiálnou podporou obyvateľov, sú výpoveďou o živote a práci a ostávajú ako jedinečná pamäť na predchádzajúce generácie obyvateľov starodávnych obcí Nedožery a Brezany.