Komunálna poisťovňa, a.s. - poistná zmluvapdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balíčekpdf

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebpdf

Zmluva o poskytovaní verejných služiebpdf

Zmluva o vykonanie diela - Jozef Pekárpdf

Pravna služba Obec Nedožery-Brezanypdf

Zmluva o spracovávaní miezdpdf

Zmluva o spracovaní osobných údajovpdf

Zmluva o prenájme pozemkupdf

Nájomná zmluva Kaniankapdf

Dohoda UPSVARpdf

Nájomná zmluvapdf

Zmluva o poskytnutí dotáciípdf

Zmluva o výkone výkupu odpadu z papierapdf

Zmluva o dotáciípdf

Zmluva o poskytnutí dotáciepdf

Zrušenie predkupného právapdf

Zmluva na akciu noc muzeií a gelériípdf

Dodatok k zmluve č. 1 - požiarna zbrojnicapdf

Zmluva o poskytnutí dotáciepdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - Ľudový jarmok pod Vŕbičkamipdf

Zrušenie predkúpneho práva
pdf

Nájomná zmluva - Mihálikovápdf

Zmluva o dotácií pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Richter pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíkovápdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hruška pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Dadopdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Brídapdf

Dodatok k zmluve T+T pdf

Nájomna zmluva Kanianka pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Kurinapdf

Nájomná zmluvy - Adamcovápdf
Nájomná zmluvy - Čicmancová
pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotacia pdf

Zmluva o dielo - Jarmok pod vŕbičkami - dotaciapdf

Zmluva o dielo - hodová zábavapdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Boteková pdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Paulíková, Kochanpdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Lehotská, Randziakpdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Hankopdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Čertíková, Čertíkpdf

Dodatok č.1 pdf

Zmluva o poskytnutí dotáciepdf

Zmluva - pasport cintorína
pdf

Zmluva - o spracúvaní osobných údajov
pdf


Zmluva o poskytnutí dotácie
pdf

Zmluva viacúčelové ihriskopdf

Zmluva - Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce - zverejnená dňa 18.10.2019
pdf

Zberné suroviny Žilina - Zmluvapdf

Zmluva o poskytnutí dotácie - posilňovňa zverejnené 5.11.2019pdf

Dohoda-hydrologická sieťpdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzipdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzipdf


Zmluva o aktualizácií programovpdf

Zmluva o prenájme pozemkupdf

Dohoda - Aktivačná činnosťpdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Matiaškovápdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA - Gulíkpdf

NÁJOMNÁ ZMLUVA Hanuska-Cígerovápdf

D1 - Zmluva_o_výpožičke Nedožery-Brezanypdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení Družstevnápdf

Stredoslovenská - Zmluva o pripojení V.B. Nedožerskéhopdf

Zmluva o spracovanie miezdpdf

Kúpna zmluvapdf

Zmluva Telecom001pdf

Zmluva - Energie 2pdf

NZ - Lacopdf

NZ - Kittelovápdf

NZ - KINETpdf

NZ - INSPIRApdf

NZ - HEBI VITALpdf

NZ - Greschnerovápdf

NZ - Ados Szibillovápdf

Zmluva zber odpadupdf

NZ -Medium Medpdf

NZ -Majeríkovápdf

NZ - Urbár Brezanypdf

NZ - Turčanpdf

NZ - Terrytexpdf

NZ - Luprichová Máriapdf

NZ - LSP Žiarpdf

Zmluva SSDpdf

PZ_na_§12pdf

PZ_na_§10 pdf