Výzva na predkladanie ponúk

zverejnená 9.06.2020
 
Stavebné úpravy kultúrno spoločenskej miestnosti

Výzva na predloženie ponúk  word.gif

Výzva na predkladanie ponúk pdf

Príloha_č_3_Zmluva _o_ dielo

Príloha_č_4_výkaz_výmer

Príloha_č_5_projektová dokumentácia