Nové dopravné zrkadlá
Na ulici Štúrová a T. Hromadu boli inštalované nové dopravné zrkadlá pre zvýšenie bezpečnosti na ceste.